Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Pojezierze Iławskie (Iława)

Malownicza kraina

Pojezierze Iławskie pod względem przyrodniczym należy bez wątpienia do najciekawszych i najpiękniejszych regionów naszego kraju. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu i bezmiar wód stanowią o dużej atrakcyjności tego miejsca.

Wyjątkowa malowniczość terenu położonego w zachodniej części Warmii i Mazur, między Wisłą, Osą, Drwęcą i Pasłęką, niewątpliwy urok i dostępność komunikacyjna sprawiły, że Pojezierze Iławskie stało się miejscem wymarzonego wypoczynku dla wielu turystów odwiedzających te strony. Przybywający z zachodu, północy czy południa, w tych okolicach po raz pierwszy stykają się z urokami krainy tysiąca jezior. Tu właśnie wita turystów jedno z największych jezior Polski – Jeziorak. Tędy przepływa niezwykle urokliwa rzeka Drwęca. Tu biegnie znaczna część Kanału Elbląskiego. 

Położenie Pojezierza Iławskiego wyznacza od zachodu dolina dolnej Wisły, od wschodu Pojezierza Mazurskie, od północy sąsiaduje ono z Pobrzeżem Gdańskim, od południa zaś z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim.

Ze względu na atrakcje turystyczne  i tradycje historyczne oraz kulturowe – utożsamia się je z terytorium administracyjnym powiatu iławskiego, jego pięcioma miastami: Iławą, Lubawą, Kisielicami, Suszem i Zalewem, a także z okolicami Nowego Miasta Lubawskiego i Dzierzgonia oraz prawie setką większych i mniejszych wsi.

To właśnie tu, poza ciekawymi obiektami dawnej kultury mieszczańskiej i dworskiej, są też pamiętające średniowiecze obiekty sakralne oraz ruiny warowni i pałaców dawnej arystokracji pruskiej.

Urozmaicony krajobraz, czyste środowisko, obecność licznych, cennych gatunków roślin i zwierząt, duża liczba jezior, lasów, liczne rezerwaty i pomniki przyrody, wydarzenia kulturalne, bogata przeszłość, cenne zabytki architektury oraz miejsca ważnych wydarzeń historycznych to atuty, które zdecydowały o zaliczeniu regionu do jednego z najpiękniejszych i najbardziej interesujących w tej części Europy.

Ale o tym niech on sam opowie, bo żadna, nawet najbardziej rozbudowana i wyczerpująca charakterystyka tego magicznego miejsca nie zastąpi jego własnej opowieści, z którą z roku na rok zapoznają się przybywający tu w poszukiwaniu ciszy i spokoju amatorzy aktywnego wypoczynku.

Więcej o Pojezierzu Iławskim na naszej stronie w dziale NATURA i REKREACJA, a informacje o Iławie znajdziecie w dziale REGION.

Przydatne strony:
Miasto Iława
Powiat Iława
 

Źródło: Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy
Fot. Galeria. Archiwum. Urządu Miasta Iławy