Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Park Dzikich Zwierząt (Kadzidłowo)

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Park umożliwia poznanie wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska. Ze względu na rozległość terenu i jego charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek.

Dużym sukcesem jest ich rozmnażanie na terenie Parku, co świadczy o odpowiednich warunkach ich utrzymania.

W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne czy ryś nizinny. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota  Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt Syberii i Dalekiego Wschodu.

Zapraszamy na stronę Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie - www.kadzidlowo.pl

Cennik Biletów
Czas zwiedzania około 1,5 h
Turyści indywidualni:   Osoby dorosłe - 18 zł
                                         Dzieci w wieku ( 3-16 lat ) - 9 zł
Duże grupy szkolne – zorganizowane (wcześniej umówione, minimum 20 osób
                                         Osoby dorosłe - 14 zł
                                         Dzieci w wieku ( 3-16 lat ) -  7 zł

Informacje o Parku również na naszej stronie w dziale NATURA.

Źródło: www.kadzidlowo.pl
Fot. Ewa Fidura-Litwiejko