Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Szlak wodny Krutyni

Szlak wodny Krutyni nazywany także Krutyńską Strugą uznawany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków nizinnych Polski, a nawet i Europy.

Rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu Mrągowskim, pokonuje Równinę Mazurską a następnie wpływa w piękne tereny Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W istocie jest on siecią jezior połączonych ze sobą strugami, które przyjmują różne nazwy, zazwyczaj od jeziora z którego wypływają.

Cechą charakterystyczną Krutyni jest ogromna różnorodność i zmienność mijanych krajobrazów. Pokonując szlak „Królowej Polskich Rzek”, napotykamy wiele malowniczych jezior oraz zmiennych odcinków rzeki, która meandruje wśród podmokłych lasów i łąk.

W dużej części przepływamy przez teren Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz kilku rezerwatów, co stwarza niepowtarzalną możliwość obserwacji bogatej fauny i flory.

Świat roślin reprezentowany jest przez wiele gatunków chronionych, takich jak: podkolan biały, buławnik czerwony, orlik pospolity, lilia złotogłów. Ssaki reprezentowane są przez jelenie, łosie, dziki, bobry, wilki i rysie oraz wydry. Szybujące bieliki, orliki krzykliwe, puchacze, bociany czarne, żurawie i zimorodki są przedstawicielami występujących tu rzadkich gatunków ptaków.

Nie tylko walory krajoznawczo-przyrodnicze, ale także rozbudowana infrastruktura turystyczna przyciągają na szlak Krutyni. Spływ rozpoczynają się zazwyczaj w stanicy wodnej PTTK w Sorkwitach. Kolejne etapy dzięki dogodnie rozmieszczonej bazie PTTK, mogą także opierać się na stanicach wodnych.

Opis szlaku rzeki Krutyni >>


Źródło:  www.mazurypttk.pl 
Fot. Galeria. Archiwum.  Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie