Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Muzeum Pożarnictwa (Lidzbark Welski)

Najstarszą budowlą w Lidzbarku jest gotycki mieszkalny dom zakonny z XVI wieku, zwany Zameczkiem, obecnie zajmowany przez bibliotekę publiczną (ul. Zamkowa 2). Badacze nie są zgodni, czy ten znacznie przebudowany gmach był częścią właściwego zamku, czy stanowił osobny obiekt warowny dobudowany do murów miejskich. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie zamek został zburzony – zapewne stało się to podczas wojen szwedzkich w XVII wieku.

Znacznie ciekawsze niż pozostałości zamku krzyżackiego jest Warmińsko- Mazurskie Muzeum Pożarnictwa (ul. Nowy Rynek 14, tel. 23 696 17 17). Zgromadzono tu liczne eksponaty, poświęcone historii straży pożarnej w Lidzbarku, a także sprzęt pożarniczy z końca XIX i z XX wieku, m.in. konne wozy strażackie i ręczne sikawki.

Najstarsza lidzbarska świątynia – kościół św. Wojciecha  – pobudowana jest w stylu barokowym. Powstała w 1752 roku na miejscu spalonego drewnianego kościoła. Wnętrze zachowało wystrój odpowiedni do stylu – z kilkoma ołtarzami, amboną oraz organami z początku XX wieku.

Okolice Lidzbarka zachęcają do spacerów i wycieczek pieszych lub rowerowych, a także uprawiania sportów wodnych na licznych jeziorach. Ponadto przepływająca przez miasto rzeka Wel to atrakcyjny szlak kajakowy o łącznej długości ok. 100 km.

Historia miasta

Otoczony malowniczymi terenami dwóch parków krajobrazowych Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Lidzbark to niewielkie miasto nad rzeką Wel. Mieli tu swój zamek Krzyżacy, którzy uzyskali te okolice wraz z oddaną im w zastaw w 1303 roku ziemią michałowską. Jej dotychczasowy władca – książę inowrocławski Leszek – zastawu nie wykupił i ostatecznie kilkanaście lat później sprzedał go Krzyżakom.

Sam Lidzbark został założony dwa lata przed przejęciem ziemi michałowskiej przez Krzyżaków. Nowi włodarze okolicy szybko przystąpili do budowy zamku oraz rozbudowy osady, która uzyskała wkrótce prawa miejskie. Lidzbark rozwijał się na tyle sprawnie, że sto lat później był otoczony murem obronnym. Mimo to 9 lipca 1410 roku miasto i zamek zajęły bez problemu zdążające pod Grunwald wojska Jagiełły. Załoga polska pozostała tu do I pokoju toruńskiego, kończącego wielką wojnę z zakonem.

Ostatecznie w 1466 roku miasto znalazło się w granicach Polski. Zagarnięte przez Prusy podczas I rozbioru, po I wojnie światowej zostało zwrócone odrodzonej Polsce. Niestety, większa część zabudowań Lidzbarka uległa zniszczeniu pod koniec II wojny światowej.

Przydatne strony:
Miasto Lidzbark Welski

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki, Wyd. "Wokół Grunwaldu"
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki
, Wyd. "Wokół Grunwaldu"
Fot. GEP Chroszcz