Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Skansen w Olsztynku

Olsztynek – Skansen

Nieduże miasto położone jest w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych. Znane jest przede wszystkim dzięki dużemu skansenowi, choć także i tu można zobaczyć zabytki pozostałe po Krzyżakach. Rycerze zakonni nakazali już w 1351 roku na dawnych ziemiach pruskich Sasinów postawić murowany zamek, przy którym osiem lat później lokowano miasto.

Większość turystów kieruje się w Olsztynku przede wszystkim do skansenu (Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, ul. Leśna 23, tel.: 89 519 15 42, e-mail: bort@muzeumolsztynek.com.plwww.muzeumolsztynek.com.pl ). 

Muzeum znajduje się po północnej stronie miasta i jest otwarte dla zwiedzających od 15 kwietnia do końca października.

W latach 1938–42 ze zlikwidowanego skansenu w Królewcu przeniesiono do Olsztynka kopie różnych obiektów architektury wiejskiej z całych Prus Wschodnich. Po II wojnie światowej muzeum zostało rozbudowane.

Zgromadzono łącznie 68 domów i innych budynków, a cały teren dzisiejszego skansenu obejmuje aż 96 ha z polami, łąkami, małymi jeziorkami, niewielkimi zagajnikami i terenami podmokłymi oraz płynącą obok rzeczką Jemiołówką. Do najcenniejszych obiektów należy kopia drewnianego kościółka z Rychnowa, odtworzona na terenie muzeum w najdrobniejszych szczegółach – także z cennymi polichromiami we wnętrzu.

Jest tu również okazały wiatrak i takie obiekty gospodarcze, jak młyn wodny, kuźnia, olejarnia i wędzarnia, stawiane przede wszystkim z drewna. Pięknie prezentują się domy mieszkalne zbudowane w konstrukcji szkieletowej (tzw. mur pruski) z arkadowymi podcieniami. Inny charakter ma zrekonstruowana niedawno wczesnośredniowieczna pruska osada rzemieślnicza o nazwie Amalang.

Znajduje się tu również kurhan, kopia oryginalnego grobowca z IV–III wieku p.n.e., powstała w latach 30. ubiegłego wieku w Królewcu i przeniesiona do Olsztynka. W ostatnich latach kurhan przebudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o takich obiektach.

W samym miasteczku jest również kilka obiektów godnych zwiedzenia. Po północnej stronie rynku stoi dawny zamek krzyżacki, wymurowany w latach 1350–66 na planie czworoboku z cegły na kamiennej podmurówce. Po wielu przebudowach, zwłaszcza w XIX wieku, z budowli pozostały tylko dwa skrzydła, w których obecnie mieści się szkoła. Z zamkiem  sąsiaduje dawny kościół ewangelicki. Gotycka świątynia z XIV wieku, po odbudowie zniszczeń powstałych podczas II wojny światowej, nie służy już celom sakralnym. Mieści się tu salon wystawowy Muzeum Budownictwa Ludowego. Na tyłach kościoła, przyklejony do zachowanego odcinka murów miejskich, stoi skromny gotycki ceglany dom z wmurowanymi kamieniami zebranymi na okolicznych polach. To tu urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz,  dlatego obecnie w jego domu rodzinnym znajduje się ekspozycja poświęcona osobie wybitnego naukowca – oddział Muzeum Budownictwa Ludowego.

Na obrzeżach Olsztynka, w Sudwie, wznosił się dawniej monstrualny pomnik zwycięstwa niemieckiego pod Tannenbergiem z mauzoleum marszałka Hindenburga. Został on częściowo wysadzony przez Niemców w 1945 roku, a w latach powojennych, po zdemontowaniu cennych płyt granitowych ostatecznie zburzony.

Pozostał jedynie kamienny lew, który ozdabiał mniejszy pomnik jednej z dywizji piechoty, biorącej udział w toczonej w sierpniu 1914 roku bitwie, a który dziś stoi przed ratuszem w Olsztynku.

Z bitwą pod Tannenbergiem związany jest cmentarz wojenny w małej wsi Drwęck, ukrytej wśród lasów nad Drwęcą na zachód od Olsztynka. To w tej okolicy toczone były 28 sierpnia 1914 roku jedne z najcięższych walk. Na cmentarzu pochowanych zostało prawie 200 poległych wówczas żołnierzy niemieckich. Z Olsztynka blisko już do Pawłowa, gdzie z drogi krajowej nr 7 możemy skręcić na szosę wiodącą do Stębarka i Grunwaldu, kończąc wędrówkę Szlakiem Wielkiej Pętli Grunwaldzkiej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Muzeum w Olsztynku www.muzeumolsztynek.com.pl

Przydatne strony:
Miasto Olsztynek

Źródło: www.muzeumolsztynek.com.pl
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki. Wyd. "Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur"
Fot. D.Zaród. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki Wyd. "Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur".