Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Bociania Wieś (Żywkowo)

Bocian biały to symbol Warmii i Mazur. Tereny te są bowiem najliczebniejszą w Europie ostoją sympatycznych boćków. Ptaki mają nawet swoją własną wieś – Żywkowo. Do tej malutkiej osady położonej pół kilometra od granicy polsko-rosyjskiej przylatuje co roku blisko 100 bocianów, odlatuje natomiast ponad dwa razy tyle. Wiosną i latem można obserwować, jak ptaki żerują na łąkach oraz jak młode uczą się latać. W okolicy wsi wytyczono ścieżkę edukacyjną między Żywkowem a Toprzynami. 2-kilometrową trasę można pokonać rowerem, a ustawione na jej trasie tablice przybliżają ekologię boćków.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki. Wyd. "Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur"
Fot. GEP Chroszcz