Kultura - Zabytki

Warmia i Mazury to nie tylko Kraina Tysiąca Jezior, ale także zabytków. Jednymi z ważniejszych są  gotyckie zamki – krzyżackie, biskupie, kapitulne. Wzniesione z kamieni i cegieł pamiętają zazwyczaj XIV wiek. Kolejnym wyróżnikiem warmińsko-mazurskiej krainy są gotyckie kościoły. Wciąż imponują rozmachem i pięknem architektury. Zdobią one niemal każde miasto i przyciągają nie tylko wiernych, ale także turystów. Można je znaleźć również w wielu warmińskich wsiach. Oprócz gotyckiej architektury, w regionie zachowała się część  fortyfikacji. Przez najciekawsze z nich wiedzie samochodowy Szlak Fortyfikacji Mazurskich.

Wszystkie zabytki, które prezentujemy na naszej stronie przypominają o dziejach ziem Warmii i Mazur oraz o życiu ich mieszkańców.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wyd. "Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur"