Miejsca - Mikołaj Kopernik -najsłynniejszy mieszkaniec Warmii

Zaproszenie do wędrówki szlakiem Mikołaja Kopernika   

Można dowodzić, że jako matematyk Kopernik
nie dorównuje Ptolemeuszowi czy
Keplerowi, ale jako wrażliwy wizjoner, który
przyspieszył rewolucję naukową, Kopernik
jest geniuszem kosmologii i niewielu może
się z nim równać.


Owen Gingerich,
amerykański astronom i historyk nauki

Mikołaj Kopernik – najsłynniejszy mieszkaniec Warmii. Astronom, matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, twórca teorii heliocentrycznej i jeden z XVI-wiecznych prekursorów nowożytnej nauki.
Po śmierci pochowano go w skromnym anonimowym grobie, dziś ma nagrobek godny geniusza kosmologii. Jego imieniem nazwano krater na księżycu i na Marsie, a w 2010 roku w układzie okresowym pojawił się copernicum (Cn) – sztucznie wytworzony najcięższy ze znanych nam obecnie pierwiastków, który swą nazwę otrzymał na cześć astronoma.

Choć nazwisko Kopernika znane jest na całym świecie, niewiele osób wie coś więcej o jego życiu, oprócz obiegowego zdania, że wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Tymczasem poznanie działalności słynnego mieszkańca Warmii ułatwia samochodowy Szlak Kopernikowski. Wiedzie on między innymi do Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka, miast, które wciąż ożywia duch Kopernika i w których astronom spędził wiele lat swojego życia. To tu Kopernik stworzył swoją teorię i to tu pisał rewolucyjne dzieła: Komentarzyk oraz O obrotach ciał niebieskich.
Warte poznania są nie tylko główne miasta na trasie, również mniejsze miejscowości – malowniczo położone, z ciekawymi zabytkami. Swoistą pamiątką po Koperniku są wioski, w których kanonik, sprawując urząd administratora, przeprowadzał lokacje. Dlatego warto zajechać także do nich.

Wszechstronny człowiek Renesansu

Rozmyślania człowieka oddającego się filozofii
dalekie bywają od mniemań ludzi
pospolitych, gdyż jego zadaniem jest dochodzić
prawdy we wszystkich rzeczach.

Mikołaj Kopernik,
O obrotach Ciał Niebieskich

Większą część swojego dorosłego życia Mikołaj Kopernik spędził na Warmii. Tu przez 40 lat, jako kanonik kapituły katedralnej, mieszkał i pracował. Sprawował w tym czasie rozmaite funkcje – był sekretarzem biskupa, lekarzem, administratorem, generalnym administratorem, wizytatorem. W każdej wolnej chwili zajmował się też swoją pasją – astronomią. Z dala od ośrodków uniwersyteckich spoglądał w gwiazdy, obmyślał nowy ład we wszechświecie i pisał dzieła, na czele ze słynnym O obrotach ciał niebieskich.
Pracowity, lubiący samotność Kopernik odnalazł w „odległym zakątku ziemi”, jak nazywał Warmię, prawdziwy dom. Dzięki dochodom związanym ze sprawowaniem godności duchownej, mógł oddawać się temu, co lubił najbardziej – nieustającemu filozofowaniu. W ówczesnych czasach oznaczało to po prostu ciągły rozwój własnych zainteresowań. Bo choć dziś pamięta się głównie o Koperniku astronomie, to przecież tłumaczył też z greki, leczył, napisał traktat o psuciu monety, zajął się problemem wzrastającej ceny chleba, a w międzyczasie wyrysował kilka map. Był prawdziwym człowiekiem renesansu. Człowiekiem o umyśle otwartym na nowe idee, przy tym skromnym i nie zainteresowanym zaszczytami. Przekonuje o tym całe jego życie, które przybliża Szlak Kopernikowski.

Zapraszamy więc na Warmię, śladami astronoma - Wydawnictwo  "Warmia Mikołaja Kopernika".   - plik pdf

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki Wyd. "Warmia Mikołaja Kopernika"
Foto:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki Wyd. "Warmia Mikołaja Kopernika"
Foto: GEP Chroszcz