Miejsca - Miłomłyn - Kraina lasów i jezior

OPIS MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

Miłomłyn położony jest przy drodze krajowej nr 7 w zachodniej części powiatu ostródzkiego, w województwie warmińsko-mazurskim. Geograficznie w przeważającej części leży na terenie Pojezierza Iławskiego i częściowo na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Jest to typowa kraina lasów i jezior. Około 40 % powierzchni gminy stanowią lasy. Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Taborska położona we wschodniej części gminy. Ponad 10 % powierzchni gminy zajmują wody powierzchniowe odwadniane przez system rzeki Drwęcy. Poza 19 jeziorami gmina Miłomłyn może pochwalić się najciekawszym obiektem hydrotechnicznym regionu - Kanałem Elbląskim, który posiada liczne odgałęzienia o łącznej długości ponad 144 km. To właśnie w Miłomłynie rozpoczyna swój kilometraż wyjątkowe na skalę światową dzieło sztuki hydrotechnicznej, które zaprojektował na początku XIX w. holenderski architekt Georg Jacob Steenke. Dzięki systemowi śluz, jazów oraz pochylni statki mogą „płynąć” po trawie. Z Miłomłyna można wypłynąć w rejs statkiem do Elbląga lub Ostródy. Miłośnicy kajaków zaś mogą udać się wodnym Szlakiem Jana Pawła II do Iławy. Położenie gminy na szlaku Kanału Elbląskiego pociąga za sobą istnienie wielu budowli hydrotechnicznych. Do najważniejszych należą: wrota bezpieczeństwa, śluza komorowa i jaz w Miłomłynie, śluza i jaz „Zielona” oraz stopnie wodne. Atrakcją dla turystów jest wysoka grobla na jeziorze Karnickim, którą prowadzi fragment Kanału Iławskiego. Leży ona 2 metry powyżej lustra wody w jeziorze i dzieli je na dwie części.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody oraz liczne pomniki przyrody. W rezerwacie ornitologicznym „Jezioro Iłgi” położonym ok. 10 km na zachód od Miłomłyna istnieją liczne stanowiska lęgowe ptactwa wodno-błotnego, a w rezerwacie „Rzeka Drwęca” środowisko chronionych gatunkowo ryb: pstrąga, łososia, troci i certy. W ostępach leśnych można dostrzec licznie występujące: jelenie, sarny, dziki, lisy i daniele. Miłośnicy przyrody podziwiać mogą szybujące nad kompleksami leśnymi: bieliki, rybołowy i bociany czarne. Lasy na terenie gminy Miłomłyn to również raj dla zbieraczy jagód i grzybiarzy.Zabytki architektoniczne Miłomłyna świadczą o dawnej świetności miasteczka, które zostało założone na początku XIV w. jako osada nad rzeką Liwą. Potem wybudowano tu zamek krzyżacki i kościół, które nie zachowały się jednak do naszych czasów. Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem jest neogotycki kościół pw. św. Bartłomieja w Miłomłynie, który powstał na przełomie XIX i XX w., przy wykorzystaniu oryginalnej północnej ściany kościoła z XIV w. Najstarszymi zabytkami Miłomłyna są zaś fragmenty dawnych murów miejskich z XIV w. i pochodząca z tego samego wieku wieża dzwonnicza, pełniąca kiedyś funkcje obronne. Układ urbanistyczny starej części miasta objęty jest ochroną konserwatorską. Do zabytków Miłomłyna należą również: budynek z 1842 r. (obecnie siedziba nadleśnictwa), cmentarz ewangelicki wraz z bramą cmentarną, pojedyncze kamieniczki oraz nierozłącznie związana z Kanałem Elbląskim śluza komorowa. Pałac w Karnitach należy do najokazalszych i najpiękniejszych budowli okresu romantyzmu na Pojezierzu Iławskim. W połączeniu z jeziorem Kocioł, jednym z najczystszych jezior w Polsce, tworzy doskonałe miejsce wypoczynku. Na terenie gminy cenne pod względem historycznym są dawne cmentarze ewangelickie z XIX w. oraz stanowiska archeologiczne. Na uwagę zwraca tradycyjna zabudowa okolicznych wsi, w tym zwłaszcza historyczna zabudowa Liwy.


Lasy i wody w połączeniu z ciekawą historią i zabytkami to główny atut gminy Miłomłyn, na bazie którego prężnie rozwija się turystyka. Można tu znakomicie wypocząć, aktywnie spędzić wolny czas, lub zostać na dłużej korzystając z bogatej oferty inwestycyjnej. Na bazie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych powstały liczne ośrodki turystyczne, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne, które corocznie przyciągają wielu turystów. Do najbardziej popularnych należą: hotele w Miłomłynie i w Karnitach, ośrodki w Tardzie, Wielimowie i Piławkach oraz gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje gościnne w Miłomłynie, Bagieńsku, Dębince, Wińcu i Liwie.

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
tel. 89 642 58 01, fax 89 642 58 02
e-mail: gmina@milomlyn.pl
www.milomlyn.pl

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn
Foto: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn
Foto: Z. Rochowicz

Zdjęcia