Miejsca - Młynary - Miasto i Gmina

Miasto i Gmina Młynary położone są w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Gmina Młynary to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, którą zamieszkuje nieco ponad cztery i pół tysiąca mieszkańców. Jest to atrakcyjne miejsce dla osób, które cenią środowisko naturalne. 37% powierzchni gminy stanowią lasy.

Znajduje się tu rezerwat przyrody "Pióropusznikowy Jar" oraz rezerwat "Lenki". W dorzeczu Baudy, rzeki przepływającej przez gminę, znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.  Można tu znaleźć urocze pejzaże, a jednocześnie nowoczesną, stale rozwijającą i wzbogacającą się w nową infrastrukturę wieś. Turystów zapraszają gospodarstwa agroturystyczne i stadniny koni. Rzeki: Bauda, Okrzejka, Lisi Parów i Gardyna dodatkowo urozmaicają krajobraz.

Gmina posiada bardzo korzystną lokalizację w pobliżu drogi krajowej S22 z Elbląga w kierunku Kaliningradu w niewielkiej odległości od granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Mieszkańcy gminy poszczycić się mogą licznymi zabytkami w tym: XIX wieczny Kościół parafialny p.w. Św. Piotra wraz z cmentarzem w Młynarach, XIX wieczny Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ruiny XIX wiecznego Młyna w Młynarach,  XVI wieczny Kościół w Błudowie,  XIX wieczny Kościół filialny w Zastawnie, Grodzisko Wczesnośredniowieczne w m. Karszewo  i wiele innych.Na terenie Miasta i Gminy Młynary mają miejsce coroczne atrakcje regionalne i ogólnopolskie z których najważniejszy to niewątpliwie Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych – INTEGRACJE, odbywający się corocznie w czerwcu.
Gmina jest przygotowana na nowe inwestycje, rozwój handlu, gastronomii, usług, a także rozmaitej działalności gospodarczej. Działania władz gminy zmierzają do zachowania wizerunku tradycyjnej wsi, ale i otwartej na nowoczesność.

Młynary prężnie się rozwijają. W ostatnim czasie w gminie przeprowadzono szereg inwestycji w większości dofinansowywanych ze środków unijnych. Są to m.in. remonty świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Młynarach, przebudowa drogi lokalnej oraz inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne. Samorząd Miasta i Gminy Młynary w sierpniu 2012 roku podpisał umowę o partnerskiej współpracy z niemiecką gminą Brokdorf.

Dane adresowe:
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29,  14-420 Młynary
Tel.  55 248 60 19, fax 55 248 64 00
www.mlynary.pl
www.mlynary.bip.doc.pl
e-mail: sekretariat@mlynary.bip.doc.pl

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Młynary
Foto: Archiwum. Urząd Miasta i Gminy Młynary