Miejsca - Niechłonin - Kościół Drewniany z 1757 r.

Głównym zabytkiem w Niechłoninie (Gmina Płośnica) jest drewniany Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z 1757 r, wraz z cmentarzem. Zabytek ten został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 14.02.2001 r. pod numerem A-1824/C. Kościół zbudowano najprawdopodobniej w konstrukcji zrębowej, co jednak nie jest widoczne ze względu na zewnętrzne oszalowanie. Wokół okien zachowały się drewniane dekoracje z końca XIX wieku.

Wewnątrz kościoła znajdują się trzy ołtarze. Jeden z bocznych ołtarzy, poświęcony św. Stanisławowi, biskupowi i męczennikowi, ma tabliczkę z napisem: "Fundatorzy Stanisław i Maryanna Lipki 1876 r.". W głównym ołtarzu nad obrazem jest tabliczka z napisem: "Excelen. Vincent: Popiel Eppus Plocen visitavit Templu: Roe Die 3 Augusti An-Dni 1866 r.".

Odsłaniany obraz Matki Boskiej "Niechłańskiej" (Królowej Świata), zasłaniał kiedyś, zdjęty już obraz, przedstawiający dwóch świętych. Jeden z halabardą w jednej ręce, w drugiej z księgą do połowy otwartą, z napisem na otwartej stronie: Święty Mateusz Apostoł 1867 r. Drugi z piką w jednej ręce, a w drugiej z zamkniętą księgą. Obecnie, w miejsce usuniętego obrazu, wstawiono obraz przedstawiający Serce Pana Jezusa. U dołu obrazu jest napis: „Ofiara parafii na pamiątkę II Soboru Watykańskiego. Staraniem Księdza Proboszcza, ks. Mariana Żochowskiego1964 r.”.

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica oszalowana w taki sam sposób jak kościół.
Osobno, poza terenem przykościelnym, jest stary, od dawna nie używany cmentarz grzebalny. Na nim, pośrodku, stoi pomnik z datą śmierci pochowanego zmarłego w 1855 r.
Kościół w Niechłoninie był aż do 1965 r. kościołem filialnym parafii Sarnowo. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich po pożarze kościoła wraz z aktami w Sarnowie w 1854 r., nabożeństwo odprawiało się w Niechłoninie w 1880 r. ukończono budowę murowanego kościoła w Sarnowie, jednak dopiero w 1965 r. decyzją Biskupa, J.E. Bogdana Sikorskiego utworzono w Niechłoninie samodzielny wikariat.

Jego pierwszym administratorem został ks. Stefan Nowotczyński, przeniesiony na to stanowisko z wikariatu w Dłutowie. Ks. Nowotczyński wystarał się o Instrukcję duszpasterską dla parafii Sarnowo, datowaną 3 czerwca 1966 r. w niej czytamy: mieszkańcy pobliskich wsi Niechłonin, Gnojno, Gruszka, Gnojenko, Jablonowo ze względu na dogodniejszą lokalizację w stosunku do kościoła filialnego w Niechłoninie mogą w tym pomocniczym ośrodku duszpasterskim dla parafian Sarnowskich wypełniać wszystkie obowiązki religijne i otrzymywać posługi parafialne tak samo, jak w kościele parafialnym w Sarnowie. Wcześniej jeszcze, bo w marcu 1966 r. wystarał się o prawo chrzcielnicy dla kościoła filialnego w Niechłoninie.

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Płośnicy. www.plosnica.pl
Źródło: Strona Internetowa Parafii Niechłonin, www.niechlonin.slaskdatacenter.pl
Foto: Archiwum Urzędu Gminy w Płośnicy
Foto: Strona Internetowa Parafii Niechłonin, www.niechlonin.slaskdatacenter.pl