Natura - Mazury Cud Natury

Jeziora Mazurskie były jednym z 28 finalistów światowego plebiscytu Szwajcarskiej Fundacji New7Wonders na Nowe 7 Cudów Natury.   Do dnia 11.11. 2011 roku trwało głosowanie na finalistów w śród których Mazury zajęły ostatecznie bardzo wysokie 14 miejsce.

Dlaczego Mazury ? To nie jest pytanie retoryczne, Polska kryje wiele pięknych, dotąd nieodkrytych zakątków. Mazury są jednym z nich. Miejscowi patrioci lubią ubarwiać, zapewne znaną skądinąd, anegdotę o stworzeniu tego regionu.

Kiedy Pan Bóg, zmęczony tworzeniem świata, uznał, że dzieło jest skończone, nie krył swego nad nim zachwytu i ucałował Ziemię.  Tam, gdzie utrudzony Stwórca położył swe spragnione ochłody usta, leżały ukształtowane przed chwilą Mazury, z Krainą Tysiąca Jezior. Dodajmy, że odcisk sympatii Wszechmogącego objął również urodziwą Warmię. Region, pretendujący do grona Nowych Siedmiu Cudów Natury, czeka cierpliwie na odkrycie.

fot. Arch. Urząd Marszałkowski w Olsztynie

fot. Arch. Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Niczym piękna dama, zdająca sobie doskonale sprawę ze swej urody. To prawda, że nie jest jej obojętny żaden komplement. Tak jak i każda skaza na nieskalanej dotąd urodzie.  Wydaje się, że dostrzegalna jeszcze w wielu miejscach dzikość, wręcz pierwotna, wywoływała w chcących jej ujarzmienia, respekt i obawę. Tak było wieki temu. Potem nadeszli odważni Prusowie i zaryzykowali. Zapłacili za to wysoką cenę.

Ta ziemia nosi jeszcze ich ślady, bardziej wyobrażone, niż rzeczywiste. Nosi ona ślady przeszłości, która spleciona z Rzeczpospolitą od wieków, na rożne sposoby, nie jest tak naprawdę poznana. Przeszłość, to zarówno historia, dzieje znakomitych rodów, wybitnych jednostek, jak i odrębności w dziedzinie gospodarki, prawa, literatury, sztuki, etc.

Mazury znane są także jako Kraina Tysiąca Jezior. Tak naprawdę zbiorników wodnych jest tu znacznie więcej – ponad 2 tysiące jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Wody zajmują ponad 7% powierzchni regionu, a jeziora i rzeki połączone kanałami tworzą malownicze szlaki wodne.

Pod względem przyrodniczym niewątpliwie wyróżnia się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – z największym w Polsce zespołem jezior połączonych kanałami. To tu leżą Śniardwy (o powierzchni 113,8 km2) i Mamry (o powierzchni 104,4 km2) - największe akweny w Polsce.
Mazury posiadają także wiele rzek. Najbardziej znaną jest Krutynia (100 km). Prowadzi nią niezwykle popularny szlak kajakowy.
Przyrodniczym bogactwem regionu są też lasy, pozostałości po dawnych puszczach. Zajmują one 30% powierzchni województwa.

fot. D. Zaród Wyd. Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur

Krutynia fot. GEP Chroszcz Wyd. Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur

Największe kompleksy leśne można odnaleźć w środkowej i południowej części Warmii i Mazur. Ogromne wrażenie robią zwarte drzewostany Puszczy Piskiej, fragmenty nieprzebytej niegdyś kniei. Większość jej obecnego terytorium porastają bory sosnowe i sosnowo- świerkowe. Występuje tu tzw. sosna mazurska (piska), która odznacza się szybkim wzrostem (osiąga do 40 m) i wysmukłą koroną.
Inny rozległy kompleks  leśny – Puszcza Napiwodzko-Ramucka – jest ostoją wielu zagrożonych gatunków ptaków. We wschodniej części regionu zachowały się Puszcza Borecka i Puszcza Romincka.
Ta ostatnia charakterem przypomina leśne kompleksy dalekiej Północy, dlatego często nazywana jest polską tajgą.

O przyrodniczej randze Warmii i Mazur świadczą również tereny zaliczane do europejskiej sieci Natura 2000. Jest tu ich wyjątkowo dużo – łączni obejmują ponad 6% powierzchni województwa. Sieć Natura 2000 chroni siedliska przyrodnicze oraz gatunki, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

W regionie warmińsko-mazurskim wyznaczono 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków (m.in. Bagna Nietlickie, Dolina Pasłęki czy jeziora Dobskie, Druzno, Łuknajno i Oświn) oraz 43 obszary specjalnej ochrony siedlisk (m.in. była kwatera Hitlera w Gierłoży – doskonałe zimowisko dla nietoperzy).

Jako ostatnie do sieci Natura 2000 dołączyły Ostoja Napiwodzko-Ramucka, gdzie zagrożone są żółwie błotne i wilki, Ostoja Piska, na terenie której występują nie tylko cenne skupiska leśne, ale też wilki, bobry i wydry, oraz przydrożne Aleje Pojezierza Iławskiego, chroniące pachnicę dębową, czyli nadrzewnego chrząszcza

Bóbr fot. GEP Chroszcz Wyd. Atrakcje Turystyczne Warmii i Mazur

Zapraszamy na stronę www.mazurycudnatury.org

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki. Wyd. "Mazury dla każdego"