Natura - Ostróda - Pełna natury

 

 

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – utworzony w 1994 r., o powierzchni 7 782 ha i strefie ochronnej zajmującej 14 525 ha. Wzgórza stanowią zachodnią część większego łańcucha wzniesień, zwanego Garbem Lubawskim. Najwyższym szczytem Wzgórz jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), jednocześnie najwyższy szczyt północno-wschodniej Polski. Inne wzniesienia o znacznej wysokości to Góra Bukowa (287 m n.p.m.) i Góra Francuska (283 m n.p.m.). Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajduje się 5 rezerwatów przyrody:

Dylewo – rezerwat leśny o powierzchni 10 ha, porośnięty 120 – letnią buczyną

Jezioro Francuskie – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 15 ha, obejmujący śródleśne jezioro położone w pobliżu Góry Dylewskiej. Jest najwyżej położonym na Pojezierzu Mazurskim jeziorem (247,7 m n.p.m.). Z nazwą Jeziora Francuskiego, jak głosi ponura legenda, związane są losy paru nieszczęśników z armii Napoleona, którzy dopuścili się gwałtu na okolicznej ludności. Pohańbione dziewczęta zostały srogo pomszczone. Losy ich oprawców znane są tylko milczącym wodom jeziora… Dotrzeć tam można kierując się na wschód od północnego krańca Wysokiej Wsi (gmina Ostróda).

Rzeka Drwęca – rezerwat wodny o powierzchni 804 ha, obejmujący rzekę Drwęcę z fragmentami jej dopływów i jeziorami przepływowymi.
Pozostałe rezerwaty leśne na obszarze Wzgórz Dylewskich to Uroczysko Dylewo – o powierzchni 113,8 ha, na terenie którego znajduje się zespół żyznej buczyny pomorskiej oraz Uroczysko Klonowo – o powierzchni 134,67 ha, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doskonale wykształconego lasu klonowo-lipowego, porośniętego również jaworami, wiązami górskimi, jesionami wyniosłymi, klonami zwyczajnymi i grabami.

Inne rezerwaty w okolicy to:

Sosny Taborskie – rezerwat leśny (96 ha), chroniący 230-letni drzewostan, głównie sosny zwyczajnej odmiany taborskiej. Drewno z tych lasów było szeroko znane na świecie, jako najlepszy materiał szkutniczy. Z tej właśnie przyczyny kupowała je królowa duńska w 1576 r. Na światowej wystawie w Paryżu w 1900 r. wystawiano je pod nazwą „Bois de Tabore” i reklamowano jako najlepszy surowiec sosnowy świata.

Jezioro Czarne – rezerwat torfowiskowy (9 ha) – dystroficzne jezioro, w którym znajduje się stanowisko poryblina jeziornego. Położone ok. 2 km na północny-zachód od stacji PKP Ostróda, pomiędzy Jeziorem Drwęckim a nieczynnymi torami do Miłomłyna.

Jezioro Iłgi – rezerwat faunistyczny o powierzchni 75 ha, ostoja ptactwa wodno-błotnego. Położony w gminie Miłomłyn, między jeziorami Gil Wielki a Drwęckim, ok. 1,5 km od wsi Gil Mały.

Przydatne strony:
www.ostroda2012.pl
www.mazury-zachodnie.pl

Źródło: Urząd Miasta Ostróda i ZLOT Ostróda.
Foto: Andrzej Stachurski, źródło Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich