Region - Węgorzewo - Miasto i Powiat

MIASTO - Węgorzewo

Jeżeli lubicie spokój, bliskość przyrody, srebrzyste czyste jeziora i nieskażone przemysłem tereny – serdecznie zapraszamy w gościnne progi Węgorzewa – północnych wrót Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Miasto nie „przytłacza” tak jak wielkie aglomeracje, jest małe, kameralne i urocze. Tutaj niebo jest bardziej niebieskie, trawa bardziej zielona, a mieszkańcy życzliwi turystom.

Węgorzewo zwane też Północną Bramą do Mazur to malownicze miasteczko położone w województwie warmińsko-mazurskim, tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja) usadowione nad rzeką Węgorapą. Ta niebieska wstęga bierze swój początek z jeziora Mamry, drugiego największego jeziora w Polsce.

Powierzchnia gminy to 341 km2, z czego prawie połowę zajmują lasy, rzeki i jeziora. Obecnie teren gminy zamieszkuje blisko 18 tys. mieszkańców. W 2011 roku Węgorzewo obchodziło 440 lecie nadania praw miejskich.

Historia Grodu nad Węgorapą sięga 1335 roku, kiedy to Krzyżacy wznieśli drewniany zamek Angerburg Opodal zamku wyrosła osada Nowa Wieś. 236 lat później w 1571 r. książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern nadał osadzie prawa miejskie i herb oraz nazwę Angeburg. Miasto nękane było najazdami, epidemiami i licznymi klęskami żywiołowymi. W 1734 r. na węgorzewskim zamku gościł król Stanisław Leszczyński. Warto poznać burzliwe i tragiczne dzieje zarówno zameczku jak i mieszkańców.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Mazury są turystycznym rajem i co roku w ten region Polski ściągają setki tysięcy turystów szukających wypoczynku na łonie natury.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Węgorzewie.

Przydatne strony:
www.3.wegorzewo.pl

Źródło: www.3.wegorzewo.pl
Foto: www.3.wegorzewo.pl

POWIAT – Węgorzewski

Krótka historia "Powiatu nad Węgorapą"

Form administracyjnych zbliżonych charakterem geograficznym oraz funkcjonalnym do struktur powiatowych można po części dopatrywać się w XIV w., kiedy to Puszcza Galindzka zaczęła być obejmowana kolonizacją krzyżacką. Być może już w 1312 r. Krzyżacy u wypływu Węgorapy wznieśli drewniany zameczek, który wraz z budowlami obronnymi w Sztynorcie i Giżycku stanowił jedno z centrów militarno-administracyjne w obrębie północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Źródła historyczne potwierdzają istnienie zamku ok. 1335 r., a z ok. 1340 r. znany jest dokument dzielący galindzkie obszary puszczańskie między okręgi z siedzibami w Węgorzewie i Giżycku.

Po sekularyzacji Zakonu w 1525 r. okręgi przekształcono w starostwa, siedzibą starosty tak jak poprzednio prokuratora krzyżackiego, pozostał zamek. Węgorzewo podlegało pod obwód natangijski, będąc jednocześnie jednostką wyższego rzędu dla parafii. Ok. 1560 r. do starostwa węgorzewskiego przyłączono parafię w Radziejach, która do tej pory podlegała Barcianom.

W 1656 r. granice starostwa węgorzewskiego sięgały daleko na wschód, obejmując parafie w Górnych i Grabowie, leżących w okolicach Gołdapi. W 1701 r. starostwo w Węgorzewie wchodziło w skład kamery wojenno-skarbowej w Królewcu, pełniącej rolę zbliżoną do dzisiejszego województwa. Po następnych 65 latach starostwo przeszło do kamery (od 1808 r. rejencji) gąbińskiej. Wraz ze wzrostem znaczenia i przejmowaniem coraz większej liczby kompetencji przez kamery rozpoczął się upadek starostw, które w 1752 r. utraciły praktycznie sens istnienia, a stanowisko starosty stało się tytułem honorowym.

W 1818 r. wraz z reformą administracyjną opracowano koncepcję sieci powiatów. W powiecie węgorzewskim znalazły się parafie w Węgorzewie, Węgielsztynie, Budrach, Kruklankach, Kutach, Baniach Mazurskich, Radziejach i Dobie. Stan taki utrzymał się z niewielkimi zmianami do 1945 r. (przyłączono m.in. Pozezdrze, po 1907 r. włączono wieś Surwiły).

Po zakończeniu II wojny światowej do powiatu węgoborskiego-węgorzewskiego przyłączono ponadto południowe skrawki dawnych powiatów gierdawskiego i darkiejmskiego. W 1955 r. z powiatu węgorzewskiego do gołgapskiego "przeszła" gmina Banie Mazurskie.

W porównaniu ze stanem sprzed 1945 r. z powiatu węgorzewskiego wyłączono Mażany (weszły w skład gminy i powiatu w Kętrzynie) oraz Dobę, Dziwiszewo i Dejguny (gmina Giżycko). Powiat węgorzewski przestał istnieć wraz z reformą administracyjną w 1975 r.

W większości koncepcji podziału terenowego państwa po 1989 r., Węgorzewo traktowano jako siedzibę powiatu, składającego się z gmin: Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze i Węgorzewo. Jednakże reforma administracyjna kraju w 1998 r. nie uwzględniła istnienia powiatu węgorzewskiego1. Dopiero w wyniku korekty sieci powiatów przeprowadzonej w 2001 r., z dniem 1 stycznia 2002 r utworzono Powiat Węgorzewski, w skład którego weszły gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze (Banie Mazurskie przeszły do nowo utworzonego powiatu gołdapskiego, Kruklanki pozostały w powiecie giżyckim).

Źródło:  J. M. Łapo, Powiat nad Węgorapą,

Walory turystyczne

Mazury kojarzone są z rozległymi przestrzeniami jezior, cienistymi lasami, z krajobrazem, w którym nie odcisnęło się jeszcze niszczące piętno cywilizacji i taki jest też Powiat Węgorzewski. Znajduje się tu 100 km2 jezior i rzek oraz 138,6 km2 lasów. Możemy więc miłośnikom natury polecić wycieczki do licznych rezerwatów.

Jednym z większych jest Rezerwat „Siedmiu Wysp” na Jeziorze Oświn o międzynarodowym znaczeniu. Zajmuje powierzchnię 1006,83 ha. W roku 1984 rezerwat został wpisany na listę obszarów wodno - błotnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja RAMSAR), jako „ostoja interesującej fauny i flory oraz z uwagi na rolę, jaką spełnia jako miejsce wypoczynku ptactwa w czasie wiosennych i jesiennych przelotów”. Rezerwat „Siedem Wysp” jest miejscem lęgowym, żerowiskowym i spoczynkowym wielu rzadkich i bardzo rzadkich gatunków ptaków (np. bielik).  

Warto obejrzeć również rezerwat ornitologiczny „Półwysep i wyspy na jeziorze Rydzówka” o powierzchni 26 ha, obejmujący ochroną miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsca odpoczynku ptactwa przelotowego. Jest on kolonią kormoranów i czapli siwych. Znajdują się tu także żeremia bobrów.

Niezapomnianych wrażeń dostarcza też rezerwat przyrody, który swoim zasięgiem obejmuje obszar 18 wysp na jeziorach Mamry i Kisajno, zarośli trzcinowych i wyłaniających się ponad powierzchnię jezior kamienisk.

Jeśli chcecie Państwo zobaczyć fragment pierwotnego lasu lęgowego z jesionem i dębem w wieku 140 lat - jedynego tego typu obszaru leśnego w rejonie z roślinnością właściwą temu zespołowi zapraszamy do rezerwatu Mokre, który położony jest na terenie wsi Sztynort Duży.

Dla bardziej aktywnych miłośników natury proponujemy szlaki piesze i rowerowe, a wkrótce też narciarskie wśród pól, łąk, lasów i wzdłuż linii brzegowej rzek i jezior. Przyjeżdżający turyści mają do wyboru krótkie trasy do 30 km - „Leśnym Szlakiem Sapiny” lub długie do 108 km.  

Mamy też wspaniałe punkty widokowe np. jeden z najpiękniejszych na wzgórzu nad jeziorem Święcajty, gdzie na świetnie utrzymanym cmentarzu spoczywają żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli w I wojnie światowej. Równie piękny widok na jezioro Mamry odsłania się z półwyspów Kal i Zwierzyniecki Róg, a także z mostu nad przesmykiem między Kirsajtami i Darginem.

Lubisz wodę, a nie umiesz pływać? Zapraszamy na wycieczki statkami wycieczkowymi na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Z Węgorzewa trasa prowadzi pięknym szlakiem przez Mamry, Kirsajty, Dargin i Kisajno obok wysp z koloniami kormoranów i przesmyków na jeziora Święcajty i Dobskie.

Chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy do zakładki Żegluga Mazurska na stronie www.powiatwegorzewski.pl

 

Miło możecie też Państwo spędzić czas w licznych gospodarstwach agroturystycznych, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta a jednocześnie aktywnie wypocząć pomagając w obejściu, na polu i wdychać świeże powietrze, poczuć zapach świeżo koszonych łąk, spróbować świeżego mleka.

Liczne atrakcje czekają na zwolenników sportów wodnych: szlaki po jeziorach: Mamry, Oświn, Święcajty, Kisajno, Dargin, itd., spływy kajakowe Węgorapą. Niosącą swoje wody ku rosyjskiej granicy i dalej do Pregoły.

Ten szlak to wyzwanie dla wytrwałych, gdyż długość nurtu rzeki (od Mamr do rzeki Pisy) wynosi 139,9 km. Malownicza i urzekająca naturalnością jest rzeka Sapina - łącząca Mamry z jeziorem Gołdopiwo. Spływ można zakończyć w Ogonkach lub płynąć szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Jedną z atrakcji spływu jest śluzowanie w Przerwankach, dostarczające niezapomnianych wrażeń.

Oprócz pięknych widoków mamy również bardzo czyste powietrze - oddychajcie więc Państwo pełną piersią, spacerując po lasach, które zamieszkane są przez jelenie, sarny, rysie, borsuki, pospolite lisy i jenoty. Bazę żerową, spokój, dobrze rozwiniętą sieć kanałów i rowów melioracyjnych znalazły na terenie powiatu bobry. O czym świadczą liczne spotykane żeremia.

Tropicielom historycznych śladów proponujemy obejrzenie zabytków i budowli, w tym kościół parafialny św. Piotra i Pawła, Muzeum Kultury Ludowej, Pałac w Sztynorcie, Kanał Mazurski i bunkry w Mamerkach.

Natomiast poszukiwaczom wakacyjnych przygód polecamy letnie koncerty szantowe w portach: Keja w Węgorzewie, Tiga Jacht w Sztynorcie oraz w okolicznych pubach, a także barwny tłum i klimat letniej kanikuły oraz szeroki wachlarz imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych.

Piękno, relaks i odpoczynek to jest właśnie to co chcemy zaoferować Państwu w Powiecie Węgorzewskim.

Więcej na oficjalnej stronie Powiatu Węgorzewskiego.

Przydatne strony:
www.powiatwegorzewski.pl

Źródło: www.powiatwegorzewski.pl
Foto: www.powiatwegorzewski.pl