Rekreacja - Miłomłyn

Gmina Miłomłyn położona na Pojezierzu Iławskim posiada wspaniałe warunki naturalne do uprawiania turystyki aktywnej. Sprzyjają temu duże obszary leśne zlokalizowane we wschodniej części gminy oraz liczne jeziora połączone ze sobą kanałami. Od 1997 r. władze gminy zachęcają turystów do aktywnego spędzenia czasu na łonie przyrody, proponując poznawanie gminy rowerem. Sieć oznakowanych szlaków rowerowych ma ułatwić to zadanie. Przez lata szlaki spełniały swą rolę, jednak nowe koncepcje szlaków w regionie sprawiły, iż koniecznym staje się ich modernizacja i zmiana przebiegu.

Nowa koncepcja odbiega od dotychczasowego modelu szlaków okrężnych wokół Miłomłyna. Pozwala turyście na większą swobodę wyboru trasy i włącza gminę w sieć szlaków regionu opracowaną przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu oraz okoliczne gminy. Dotychczasowy szlak niebieski stał się częścią szlaku regionalnego prowadzącego z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy. Wokół niego powstały szlaki lokalne, „zatrzymujące” turystę na terenie gminy i  umożliwiające jej poznanie. Są to trzy szlaki: czerwony (Miłomłyn – Tarda – Miłomłyn), żółty (Tarda – Słonecznik – Prośno – Szeląg – Tarda) i czarny (Liwa – Rogowo – Boguszewo – Gil Mały – Zalewo – Dębinka – Karnity). Szlaki te prowadzą także przez obszar sąsiednich gmin: Łukta i Morąg oraz łączą się ze szlakami wytyczonymi przez nie. Łączna długość szlaków wynosi 89,4 km.

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn
Fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn