Rekreacja - Szlak kajakowy rzeki Marózki

Marózka ma źródła w środkowej części Garbu Lubawskiego. Tworzą ją dwa strumienie wypływające z jez. Kownatki i Gardyny na południe od pola bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Długość rzeki 42 km. Jest ona lewym dopływem Łyny. Przepływa przez jez. Łubień, Mielno, Maróz, Pawlik, Święte.

Do Łyny wpada we wsi Kurki. Rzeka ma kilka wartkich miejsc o dużym spadku. Ze względu na stawy istnieje konieczność dwóch przenosek. Za wsią Waplewo płynie głębokim jarem, na dnie rzeki kamienie.

Ponownie wartki bieg ma rzeka za Swaderkami, na dnie kamienie, wokół piękny las. Przeszkodami na trasie spływu wymagającymi transportu kajaków lądem są stawy hodowlane w Swaderkach i zakład hodowli pstrąga tęczowego poniżej jez. Świętego w Kurkach. W Marózce żyją pstrągi (jeden, złowiony w 1970 r., o masie 4,5 kg był nawet przez pewien czas rekordem Polski) i olbrzymie klenie.

Miłośnicy wrażeń mogą rozpocząć spływ od jez. Mileno. Najdogodniej jednak wodować kajaki kilkaset metrów od stacji PKP po północnej stronie mostu drogowego w ciągu szosy od stacji do wsi Waplewo.

Nazwa szlaku: Szlak kajakowy rzeki Marózki
Długość: 21.00 km
Znak: Szlak nieoznakowany
Trasa szlaku: Waplewo PKP - Waplewo(wieś) - Swaderki - Kurki.

                                 TRASA KAJAKOWA WAPLEWO - SWADERKI - KURKI

0.00 km
Wodowanie kajaka po prawej (północnej) stronie mostu na drodze stacja PKP – wieś Waplewo.

2.00 km
Most na linii kolejowej Olsztyn – Działdowo Po lewej stronie za mostem również dogodne miejsce do rozpoczęcia spływu, dojazd od stacji Waplewo leśną drogą.

5.70 km
Rzeka wpływa do jeziora Maróz (powierzchnia 3,3 km2, głębokość 41 m). Na prawym (zachodnim) brzegu ośrodki wypoczynkowe, możliwość dłuższego odpoczynku.

9.20 km
Cieśnina, kończy się pierwsze "ploso" jeziora. Przyjmujemy kierunek północny, zakręcamy w lewo. Wkrótce na prawym (wschodnim) brzegu ośrodek wypoczynkowy.

12.50 km
Marózka wypływa z jez. Maróz. Most na drodze lokalnej. Wieś Swaderki, we wsi gospodarstwo rybackie, przeszkoda na trasie spływu. Należy wylądować po prawej stronie ujścia rzeki i przewieźć kajaki około 1 km. Ponowne wodowanie kajaków przy moście drogowym we wsi.

14.50 km
Jez. Swaderki Małe. Należy trzymać się prawego brzegu, po około 300 metrach rzeka wypływa z jeziora.

14.80 km
Zaczyna się malowniczy przełom rzeki, nurt wartki, przewrócone drzewa, kamienie na dnie rzeki, wokół las.

19.00 km
Jez. Święte. Powierzchnia 0,56 km2, głębokość 41 m. Trzymamy się lewego (wschodniego) brzegu.

20.00 km
Po prawej półwysep, możliwość dłuższego wypoczynku.

21.00 km
Most w ciągu szosy Olsztynek-Szczytno Lądujemy na lewym brzegu. Dalsze kilkaset metrów rzeka jest ogrodzona przez zakład hodowli pstrągów w Kurkach. W tym miejscu należy zakończyć spływ Marózka. Można też przewieźć kajaki do wsi Kurki i kontynuować spływ Łyną w dół lub w górę rzeki.

Źródło: www.szlaki.mazury.pl
Foto. www.szlaki.mazury.pl