Rekreacja - Wybrane Szlaki Rowerowe Warmii i Mazur

Wstęp

Jeżeli chciałbyś poznać prawdziwy charakter Warmii i Mazur i odkryć ich uroki, dlaczego nie miałbyś zrobić tego na rowerze? Region ten idealnie nadaje się do uprawiania wszelkich form turystyki rowerowej.
Poruszanie się rowerem daje możliwość przemierzania dużych przestrzeni, a jednocześnie dotarcia do przyrodniczo wartościowych zakątków z wieloma rezerwatami i pomnikami przyrody, niezliczonej ilości większych i tych maleńkich ukrytych głęboko w lasach jeziorek; poznania zabytków miast i miasteczek; podziwiania widoków malowniczych pól, łąk i wiosek położonych wśród wysoczyzn i wzgórz morenowych.
Turystyce rowerowej sprzyja w tym rejonie bardzo bogata sieć dróg, głównie szutrowych (preferowana przez rowerzystów), a także asfaltowych, ale o znikomym ruchu samochodowym. Teren zadowoli zarówno amatorów jazdy rowerowej, zwolenników rodzinnych wycieczek, jak i miłośników bardziej wyczynowych wypraw.

Ten wymarzony dla rowerzystów region – Warmię i Mazury, można zwiedzać na tysiące sposobów – każdy może wyznaczyć dowolną trasę przejazdu. Można również skorzystać z bogatej sieci szlaków rowerowych, wykonanych i administrowanych głównie przez lokalne samorządy. Jesteśmy przekonani, że stanowią one atrakcyjną ofertę dla osób przyjezdnych, jak również dla mieszkańców tego regionu. Niniejszy przewodnik, z uwagi na ograniczoną objętość, prezentuje tylko ich część. Wybrane zostały starannie wykonane i należycie utrzymywane w terenie szlaki lokalne niektórych gmin w centralnej i północnej części regionu.
Szlaki oznakowane są standardowymi znakami zawierającymi rysunek roweru i pasek koloru szlaku na białym tle. Kolor szlaku (czerwony, czarny, zielony, żółty, niebieski) nie oznacza stopnia jego trudności.


Do pobrania wersja elektroniczna:  Przewodnik – "Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur"


Region Warmińsko-Mazurski

Obszar regionu Warmińsko-Mazurskiego często jest nazywany Krainą Tysiąca Jezior i nie ma w tym przesady, gdyż jezior jest ponad dwa tysiące. Zajmują ok. 5% powierzchni regionu – ponad 1/3 powierzchni wszystkich jezior w Polsce zgrupowana jest właśnie na Warmii i Mazurach. Bogactwem Warmii i Mazur są także lasy, które porastają niemal 30% powierzchni regionu. Wśród nich wyróżniają się cztery puszcze, z których najbardziej znaną jest Puszcza Piska.

We wschodniej części regionu w okolicy Węgorzewa leży Puszcza Borecka. Specyficzny i unikatowy charakter przypominający tajgę ma Puszcza Romincka położona na wschód od Gołdapi. Na południe od Olsztyna leży pierwsza pod względem obszaru w województwie Puszcza Napiwodzko-Ramucka. Drzewostan lasów jest w 80% iglasty, głównie sosnowy. Lasy liściaste leżą przeważnie w zachodniej części regionu, w okolicach Iławy i Wzgórz Dylewskich. Krajobraz regionu ukształtowany został w czasie ostatniego zlodowacenia. Z punktu widzenia geologii jest więc krajobrazem młodym, mającym około 10 do 14 tysięcy lat.

W granicach województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się kilka makroregionów geograficznych (według podziału prof. Kondrackiego). W regionie w całości leży Pojezierze Mazurskie, które dzieli się na mniejsze jednostki; Poj. Olsztyńskie, Mrągowskie, Ełckie, Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Równinę Mazurską.

W Krainie Wielkich Jezior leżą dwa największe jeziora w Polsce: Śniardwy o powierzchni 114 km2 oraz Mamry mające obszar 1047 km2. Największe jeziora tej krainy połączone są naturalnymi ciekami oraz powstałymi w XVIII i XIX w. kanałami i śluzami, co stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki wodnej – żeglarskiej i kajakowej. W północnej części regionu leży duży fragment Niziny Staropruskiej obejmujący Równinę Ornecką, Wzniesienia Górowskie i Nizinę Sępopolską. Ze względu na dobrą jakość ziemi, w znacznej części tego obszaru prowadzona jest intensywna gospodarka rolna.

Granicach regionu leży znacząca część Pobrzeża Gdańskiego – część Żuław Wiślanych, Równina Warmińska, Wybrzeże Staropruskie i Wysoczyzna Elbląska.
W zachodniej części województwa leży natomiast Pojezierze Iławskie. Największym jeziorem tego pojezierza jest Jeziorak zwany także Gizerkiem. Ma 27 km długości i jest najdłuższym jeziorem w Polsce. Jeziora tego pojezierza połączone są kanałami, z których najstarszy – Kanał Dobrzycki (łączący jeziora Ewingi i Jeziorak), powstał w początku XIV w. i jest najstarszą sztuczną drogą wodną w województwie.

Pozostała część systemu kanałów powstała w połowie XIX w. Długość dróg wodnych na obszarze pojezierza przekracza 150 km. Kanał Elbląski łączy Pojezierze Iławskie z drogami wodnymi Żuław Wiślanych. Wynoszącą 100 metrów różnicę poziomu wód tych dwóch krain geograficznych jednostki pływające pokonują przy pomocy unikalnych na skalę światową pięciu pochylni zaprojektowanych w poł. XIX w. przez G. J. Steinke.

W południowo-zachodniej części województwa leży Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. W jego skład wchodzą takie mezoregiony jak Wzgórza Dylewskie, Dolina Rzeki Drwęcy, czy Pojezierze Brodnickie. Największym wzniesieniem na Niżu Europejskim na wschód od Wisły jest Dylewska Góra (312 m n. p. m.), położona właśnie we Wzgórzach Dylewskich. Dolina Rzeki Drwęcy jest natomiast wyjątkowa ze względu na kształt – jest długa i wąska.

Poza wymienionymi, na terenie województwa są fragmenty innych makroregionow, z których warto wspomnieć o Pojezierzu Litewskim, zawierającym mezoregion Puszcza Romincka.

Źródło: Przewodnik - "Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur"
Foto: Przewodnik - "Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur"
Foto: Archiwum. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna